ตะกร้า  

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0 บ.
รวม 0 บ.

ตะกร้า ชำระเงิน

หมวดหมู่รองเท้าฟุตบอล

Call Center

 

 messisport mobile phone

 

089-6887559

ตูนค่ะ

 

 

Line Official

LineID

@messisport

 

ถ้าเปิดเว็บด้วยมือถือสามารถกดลิงค์เพื่อ Add Friend ได้ทันที


 

 

หรือหากเปิดด้วยคอมพิวเตอร์สามารถแสกน Qr-Code ได้เช่นกันFB Fanpage

 

 

แชทมาได้คุยได้ที่ Inbox 

ทะเบียนพาณิชย์

 

สามารถตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์ได้ที่


รหัสสินค้า 1620 สเปรย์ยาชา ช่วยลดอาการปวด สำหรับนักกีฬา

http://media.messisport.com/1620-11102-thickbox/-1620-ethyl-chloride-spray-.jpg

รหัสสินค้า 1620 Ethyl Chloride spray สเปรย์ยาชา ช่วยลดอาการปวด สำหรับนักกีฬา 

รายละเอียดเพิ่มเติม


590 บ.

image

30 other products in the same category:

รหัสสินค้า 1620

Ethyl Chloride spray สเปรย์ยาชา ช่วยลดอาการปวด สำหรับนักกีฬา 

 

ราคา 590 บาท

ส่ง EMS ฟรีทั่วประเทศ

 

 

Ethyl chloride spray is used for:

 

Controlling pain associated with injections, minor surgical procedures, and certain other procedures. It is also used to temporarily relieve minor sports injuries. It may also be used for other conditions as determined by your doctor.

 

Ethyl chloride spray is a skin refrigerant. It works by freezing and numbing the skin.

 

Do NOT use ethyl chloride spray if:

 

 • you are allergic to any ingredient in ethyl chloride spray

 

Contact your doctor or health care provider right away if any of these apply to you.

 

Slideshow: Vaccination Safety: Your Questions Answered

 

 

Before using ethyl chloride spray:

 

Some medical conditions may interact with ethyl chloride spray. Tell your doctor or pharmacist if you have any medical conditions, especially if any of the following apply to you:

 

 • if you are pregnant, planning to become pregnant, or are breast-feeding
 • if you are taking any prescription or nonprescription medicine, herbal preparation, or dietary supplement
 • if you have allergies to medicines, foods, or other substances
 • if you have swollen, cut, or damaged skin at the application site

 

Some MEDICINES MAY INTERACT with ethyl chloride spray. Because little, if any, of ethyl chloride spray is absorbed into the blood, the risk of it interacting with another medicine is low.

 

Ask your health care provider if ethyl chloride spray may interact with other medicines that you take. Check with your health care provider before you start, stop, or change the dose of any medicine.

 

 

 

How to use ethyl chloride spray:

 

Use ethyl chloride spray as directed by your doctor. Check the label on the medicine for exact dosing instructions.

 

 • Do not apply to damaged, blistered, broken, or inflamed skin.
 • When using ethyl chloride spray to freeze areas of skin, be sure to apply petrolatum to surrounding areas as directed by your doctor to avoid freezing outside the treatment site.
 • Be sure you understand how to properly use ethyl chloride spray, including how far away from your skin you should hold the container and how long to spray it. Check with your doctor if you have any questions about the proper use of ethyl chloride spray.
 • If you are using the amber bottle: Hold the bottle upside down while spraying. Be sure to open the spring valve completely to allow ethyl chloride spray to flow from the bottle.
 • If you are using the aerosol can: Hold the can upright over the treatment area. Press the valve completely to allow ethyl chloride spray to spray from the can.
 • If you miss a dose of ethyl chloride spray, continue to use it as directed by your doctor.

 

Ask your health care provider any questions you may have about how to use ethyl chloride spray.

 

Important safety information:

 

 • Ethyl chloride spray is for external use only. Do not get it in your eyes, nose, or mouth. If you get it in any of these areas, rinse immediately with cool water.
 • Do NOT use more than the recommended dose or use for longer than prescribed without checking with your doctor.
 • Do not inhale ethyl chloride spray. Inhaling it may cause severe drowsiness and may lead to loss of consciousness, severe breathing problems, or coma. Discuss any questions or concerns with your doctor.
 • Do not apply ethyl chloride spray over a large area without checking with your doctor.
 • Ethyl chloride spray is flammable. Do not store or use near an open flame, near certain electrical equipment, or while smoking.
 • It may be painful when your skin thaws after using ethyl chloride spray. Discuss any questions or concerns with your doctor.
 • Freezing the skin may increase the risk of infection at the application site and may delay healing. Discuss any questions or concerns with your doctor.
 • PREGNANCY and BREAST-FEEDING: If you become pregnant, contact your doctor. You will need to discuss the benefits and risks of using ethyl chloride spray while you are pregnant. If you are or will be breast-feeding while you use ethyl chloride spray, check with your doctor. Discuss any possible risks to your baby.

 

Possible side effects of ethyl chloride spray:

 

All medicines may cause side effects, but many people have no, or minor side effects. Check with your doctor if any of these most COMMON side effects persist or become bothersome:

 

Temporary skin color changes.

Seek medical attention right away if any of these SEVERE side effects occur:

Severe allergic reactions (rash; hives; itching; difficulty breathing; tightness in the chest; swelling of the mouth, face, lips, or tongue); decreased urination; symptoms of liver problems (eg, dark urine; loss of appetite; pale stools; stomach pain; unusual nausea or tiredness; yellowing of the skin or eyes).

 

This is not a complete list of all side effects that may occur. If you have questions about side effects, contact your health care provider. Call your doctor for medical advice about side effects. To report side effects to the appropriate agency, please read the Guide to Reporting Problems to FDA.

 

 

 

If OVERDOSE is suspected:

 

Contact 1-800-222-1222 (the American Association of Poison Control Centers), your local poison control center, or emergency room immediately.

Proper storage of ethyl chloride spray:

Store ethyl chloride spray at room temperature in a cool place. Store away from heat, moisture, and light. Do not store in the bathroom.

 

Contents are under pressure. Do not use or store near heat or open flame. Store away from direct sunlight. Do not expose the container to temperatures above 120 degrees F (50 degrees C). The container may burst. Do not puncture, break, or burn the canister even if it appears to be empty.

 

Keep ethyl chloride spray out of the reach of children and away from pets.

 

General information:

 

 • If you have any questions about ethyl chloride spray, please talk with your doctor, pharmacist, or other health care provider.
 • Ethyl chloride spray is to be used only by the patient for whom it is prescribed. Do not share it with other people.
 • If your symptoms do not improve or if they become worse, check with your doctor.
 • Check with your pharmacist about how to dispose of unused medicine.

 

This information should not be used to decide whether or not to take ethyl chloride spray or any other medicine. Only your health care provider has the knowledge and training to decide which medicines are right for you. This information does not endorse any medicine as safe, effective, or approved for treating any patient or health condition. This is only a brief summary of general information about ethyl chloride spray. It does NOT include all information about the possible uses, directions, warnings, precautions, interactions, adverse effects, or risks that may apply to ethyl chloride spray. This information is not specific medical advice and does not replace information you receive from your health care provider. You must talk with your healthcare provider for complete information about the risks and benefits of using ethyl chloride spray.

 

Issue Date: January 7, 2015

 

Database Edition 15.1.1.001

 

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Health, Inc.Facebook comments