หากซื้อรองเท้าไปแล้วใส่ไม่ได้ สามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่า?

เงื่อนไขการเปลี่ยนรองเท้า
*ในกรณีรับรองเท้าแล้วใส่ไม่ได้

1.ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสินค้า 300 บาท
รวมถึงลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายการในการส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน

2.สามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่มี size ให้เปลี่ยน หากสินค้า Size หมด!!
จะไม่สามารถคืนสินค้าและไม่สามารถคืนเงินได้ การเปลี่ยนสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสีหรือรุ่นอื่นได้

3.รองเท้า อุปกรณ์ต่างๆ และกล่อง ต้องมีสภาพเดิม ครบถ้วน ตามที่ทางร้านจัดส่งไปให้ครับ

4.ต้องแจ้งขอเปลี่ยนกับทางร้านไม่เกิน 1 วันหลังจากได้รับสินค้า